Urządzenia

Urządzenia

Wymienniki ciepłaKolumny i zbiornikiKonstrukcje stalowe i spawalnictwo

PŁYTOWE – USZCZELKOWE

Cechą charakterystyczną są uszczelki znajdujące się między każdą parą płyt tworzących kanał. Płyty termiczne umieszczone są między dwiema płytami ramowymi. Dzięki takiej budowie wymienniki można rozebrać w celu sprawdzenia stanu powierzchni płyty lub dla dokładnego oczyszczenia. Drugą bardzo ważną zaletą jest możliwość rozbudowy lub zmniejszenia liczby płyt w przypadku zmian parametrów pracy. Wytrzymałość temperaturowa zależy od materiału z jakiego wykonana jest uszczelka. Wymienniki te mogą pracować mediami ulegającymi przemianom fazowym.

Parametry wymienników uszczelkowych

Króćce przyłączeniowe: Dn32 – Dn500

Grubość płyt: 0,4; 0,5; 0,6; 0,7 mm

Maksymalne ciśnienie: 26 bar

Maksymalna temperatura: 180’C

Materiał uszczelek: NBR, HNBR, EPDM, HEPDM, VITON

Materiał płyt: AISI304, AISI316, AISI316L, Tytan, stopy niklu, SMO254

PŁYTOWE – LUTOWANE

Mają podobną budowę jak wymienniki skręcane z tą różnicą, iż płyty są ze sobą lutowane w atmosferze próżni. Brak uszczelek powoduje, iż wymienniki tego typu są lżejsze i mają bardziej zwartą konstrukcję  w stosunku do uszczelkowych. Maksymalne parametry pracy wymienników lutowanych to 65 bar oraz 200’C.

PŁYTOWE – SPAWANE

Stosowane są w aplikacjach gdzie temperatury medium przekraczają 180’C oraz występują wysokie ciśnienia uniemożliwiające zastosowanie uszczelek. Dzięki spawaniu ich budowa jest bardziej zwarta aniżeli w przypadku wymienników uszczelkowych. Wymienniki te mogą również pracować z mediami ulegającymi przemianom fazowym. Maksymalne parametry pracy wymienników spawanych to 35 bar oraz 300’C.

PŁASZCZOWO – PŁYTOWE

Dla skrajnych warunków pracy firma Chemat sp. z o.o. oferuje wymienniki płaszczowo – płytowe. Wymienniki tego typu łączą zaletę wymienników płaszczowo – rurkowych oraz płytowych. Zbudowane są  z płaszcza wewnątrz którego znajduje się pakiet zespawanych płyt. Dzięki takiej budowie wymienniki mogą pracować w bardzo wymagających warunkach ciśnienia i temperatury przy zwartej budowie wymiennika, zachowując bardzo wysokie współczynniki przenikania ciepła. Maksymalne warunki pracy to 500’C oraz 60 bar.

ŻEBROWANE

Oddzielną grupę wymienników ciepła stanowią wymienniki ciepła z ożebrowanymi powierzchniami wymiany ciepła. Tego typu wymienniki ciepła znajdują zastosowanie w przypadku gdzy współczynnik wnikania ciepła dla jednego z nośników ciepła jest znacznie mniejszy niż drugiego. Żebra powodują znaczne zwiększenie powierzchni co kompensuje mały współczynnik wnikania ciepła. Budowę taką posiadają ekonomizery kotłów. Są to wymienniki płaszczowo- rurowe o specjalnej konstrukcji, podgrzewające pompowany do kotła kondensat ciepłem spalin. Zastosowane bimetalowe rury wysokożebrowane pozwalają zmaksymalizować współczynnik wnikania ciepła po stronie spalin. W instalacji kotłowej bez zastosowania ekonomizera spaliny opuszczające kocioł mają często powyżej 200-250’C co przyczynia się do znacznych strat ciepła. Odzyskanie tak dużej ilości ciepła pozwala na zwrot inwestycji w ok. 12-15 miesięcy.

Ważną częścią działalności firmy Chemat jest produkcja kolumn odpędowych oraz rektyfikacyjnych. Projektujemy i wykonujemy kolumny o szerokim zakresie średnic, ilości półek jak i rozwiązań technicznych.

Aparaty wykonane ze stali nierdzewnej charakteryzują się długim okresem eksploatacji, możliwością czyszczenia chemicznego.

Firma Chemat jest również producentem wszelkiego rodzaju stalowych zbiorników. Projektujemy i wykonujemy zbiorniki pod konkretne zastosowanie dla klienta, co jest rozwiązaniem najbardziej ekonomicznym.

Dzięki posiadanym uprawnieniom, produkujemy zbiorniki zarówno ciśnieniowe jak i bezciśnieniowe, ze stali węglowej i nierdzewnej, magazynowe i technologiczne. Zajmujemy się również wykonywaniem instalacji, naprawą jak również modernizacją zbiorników przeznaczonych na substancje zapalne (jak magazynowe zbiorniki spirytusu), nasze zbiorniki mają uznanie typu Głównego Urzędu Miar.

Na życzenie Klienta zbiorniki mogą być wyposażone w mieszadła, obrotowe głowice myjące. Wykonujemy zbiorniki wolnostojące, na podporach stalowych jak i z dnem płaskim – na fundamentach betonowych.

Kolumny półkowe

Kołpakowe (stosowane do cieczy zanieczyszczonych, np. jako kolumna zacierowa). Konstrukcja półki umożliwia zastosowanie tej samej kolumny w szerokim zakresie wydajności. Wyposażenie                  w rękowłazy  na każdej półce ułatwia czyszczenie aparatu. Odpowiednia konstrukcja kolumny pozawala na pracę zarówno w nadciśnieniu, jak i pod próżnią.

Kolumny zaworkowe

Kolumna zaworkowa (stosowana do cieczy czystych, np. jako kolumna wzmacniająca na gorzelni, w instalacjach rektyfikacji i odwadniania spirytusu). Kolumna zaworkowa charakteryzuje się najniższym kosztem wykonania kolumny, największą elastycznością wydajności produkcji. Skręcana konstrukcja półki pozwala w razie konieczności zmienić ilość zaworków w półce, co wpływa na wydajność kolumny.

Firma Chemat posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, wytwarzaniu urządzeń oraz  konstrukcji stalowych. Świadczymy usługi w zakresie wytwarzania, modernizacji oraz napraw urządzeń wykorzystywanych w przemyśle takich jak:

  • Zbiorniki bezciśnieniowe i zbiorniki niskociśnieniowe do materiałów trujących lub żrących
  • Zbiorniki bezciśnieniowe i zbiorniki niskociśnieniowe do materiałów ciekłych zapalnych
  • Zbiorniki stałe ciśnieniowe
  • Rurociągi technologiczne do materiałów palnych

Pozwolenie do wykonywania w/w prac zostało wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, co zostało poprzedzone zatwierdzeniem technologii spawalniczych WPQR.

Chemat dysponuje wykwalifikowaną oraz doświadczoną kadrą uprawnionych spawaczy, własnym personelem kontroli  jakości oraz personelem wykonującym badania wizualne. Ponadto nawiazuje bliską współpracę z atestowanymi laboratoriami wykonującymi badania nieniszczące oraz badania niszczące spoin. Potwierdzeniem wysokiej jakości wykonywanych przez nas prac spawalniczych jest wydany przez Urząd Dozoru technicznego Certyfikat nr. CSW/864/2013, który potwierdza iż Nasza firma wdrożyła system jakości w spawalnictwie zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO 3834-2:2007.

Facebook

YouTube