Aktualności

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu i Chemat podpisali umowę dofinansowania projektu Refrigerants LIFE Cycle z NFOŚiGW

6 marca 2020 roku podpisaliśmy umowę z NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) dotyczącą refundacji kosztów realizacji innowacyjnego projektu „Rektyfikacja czynników chłodniczych”, który jest współfinansowany w ramach Projektu Refrigerants LIFE Cycle. To nasz wspólny cel aby swoją wiedzą i techniczną kreatywnością rozwijać koncepcje, które przyczynią się do większej dbałości o ochronę środowiska naturalnego i ułatwią branży przemysłowej odzyskiwanie i regenerację czynników. Stworzona przez nas instalacja demonstracyjna do rozdziału mieszanin odpadów czynników chłodniczych przejdzie
więcej

Jak tworzyć przemysł nowocześnie, elegancko i z pasją

Jak tworzyć przemysł nowocześnie, elegancko i z pasją Firma CHEMAT z ludźmi i dla ludzi Ma renesansowe podejście do życia i pracy, brytyjskie poczucie humoru i wizję, która rozpędziła jego biznes. Bo przecież „wyobraźnia jest jak spadochron i działa tylko wtedy, gdy jest otwarta.” Mówi, że CHEMAT Sp. z o.o., który stworzył od podstaw nosi w sobie pierwiastek chemii i automatyki, i że to wypadkowa jego zainteresowań od czasów studiów na Politechnice Łódzkiej. W „najlepszej
więcej

Polityka jakości i Urząd Dozoru Technicznego

Polityka jakości, czyli norma PN-EN 1090 w kontekście wymagań, certyfikacji oraz wyrobu budowlanego. Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu. Społeczeństwo – bezpieczeństwo – gospodarka Rozwój technologii, maszyn i urządzeń sprawia, że nieprzerwanie wzrasta potrzeba związana z bezpieczeństwem ich użytkowania. To właśnie współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego zapewnia stabilność i pewność działania urządzeń, czy instalacji technicznych. Każde przedsiębiorstwo wytwarzające produkty dla przemysłu, biorąc odpowiedzialność wobec gospodarki i klienta, korzysta z nadzoru UDT. Obecnie prawie 1.300.000 urządzeń jest pod
więcej