Aktualności

Utrzymanie statusu centrum badawczo-rozwojowego

Jako jedna z 36 firm w Polsce posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego CBR przyznawany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. O status CBR mogą ubiegać się jedynie firmy, które prowadzą innowacyjną działalność. Co roku zwiększamy standardy zachowując status. Warunków do spełnienia jest wiele, m.in.: uzyskiwanie przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy w wysokości co najmniej 1.200.000 euro, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości 20 proc. przychodów netto w stosunku
więcej

Projekt „Rektyfikacja czynników chłodniczych”

1. Wstęp Celem  projektu o nazwie „Rektyfikacja czynników chłodniczych” jest zaprojektowanie i zbudowanie instalacji do rozdziału mieszanin czynników chłodniczych. Efektem końcowym rozdziału ma być uzyskanie pojedynczych składników mieszaniny o czystości na poziomie 99,5%. Firma Chemat Sp. z o.o. posiadająca status centrum badawczo rozwojowego opracowuje kompletny projekt wykonawczy innowacyjnej instalacji do rozdziału mieszanin odpadów czynników chłodniczych, który będzie zapewniał stopień gotowości opracowanego rozwiązania prowadzący do jego wdrożenia. Założona wydajność innowacyjnej instalacji to 200 ton/rok. Projekt zakłada
więcej

Projekt z ramienia Centrum Badawczo-Rozwojowego „Chemiczna Pompa Ciepła”

  Działania spółki Chemat są odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie rynku spożywczego i chemicznego w zakresie dostaw urządzeń oraz usług, które obecnie stanowią bazową ofertę. Chemat jest dostawcą myśli technologicznej sięgającej po najnowsze rozwiązania oraz producentem urządzeń aparatury chemicznej. Firma posiada statut Centrum Badawczo Rozwojowego, szczególnie w obszarze prac badawczo-rozwojowych nadany decyzją Nr 4/CBR/15 z 2 kwietnia 2015 r. Czyni to firmę konkurencyjną w stosunku do innych firm projektowych czy wykonawczych z zakresu podobnej działalności. Spółka
więcej