Aktualności

Polityka jakości i Urząd Dozoru Technicznego

Polityka jakości, czyli norma PN-EN 1090 w kontekście wymagań, certyfikacji oraz wyrobu budowlanego. Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu. Społeczeństwo – bezpieczeństwo – gospodarka Rozwój technologii, maszyn i urządzeń sprawia, że nieprzerwanie wzrasta potrzeba związana z bezpieczeństwem ich użytkowania. To właśnie współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego zapewnia stabilność i pewność działania urządzeń, czy instalacji technicznych. Każde przedsiębiorstwo wytwarzające produkty dla przemysłu, biorąc odpowiedzialność wobec gospodarki i klienta, korzysta z nadzoru UDT. Obecnie prawie 1.300.000 urządzeń jest pod
więcej

Utrzymanie statusu centrum badawczo-rozwojowego

Jako jedna z 36 firm w Polsce posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego CBR przyznawany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. O status CBR mogą ubiegać się jedynie firmy, które prowadzą innowacyjną działalność. Co roku zwiększamy standardy zachowując status. Warunków do spełnienia jest wiele, m.in.: uzyskiwanie przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy w wysokości co najmniej 1.200.000 euro, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości 20 proc. przychodów netto w stosunku
więcej

Projekt „Rektyfikacja czynników chłodniczych”

1. Wstęp Celem  projektu o nazwie „Rektyfikacja czynników chłodniczych” jest zaprojektowanie i zbudowanie instalacji do rozdziału mieszanin czynników chłodniczych. Efektem końcowym rozdziału ma być uzyskanie pojedynczych składników mieszaniny o czystości na poziomie 99,5%. Firma Chemat Sp. z o.o. posiadająca status centrum badawczo rozwojowego opracowuje kompletny projekt wykonawczy innowacyjnej instalacji do rozdziału mieszanin odpadów czynników chłodniczych, który będzie zapewniał stopień gotowości opracowanego rozwiązania prowadzący do jego wdrożenia. Założona wydajność innowacyjnej instalacji to 200 ton/rok. Projekt zakłada
więcej