Ulga podatkowa na badania i rozwój

środa, 1 kwietnia 2020

Temat nie jest przypadkowy. Chemat to firma technologiczna, która inwestuje w badania i rozwój. Na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej przeznaczamy każdego roku część naszych zysków.

Działalność badawczo-rozwojowa to strategia Chematu, której celem jest poszukiwanie nowych produktów i usług poszerzających ofertę handlową oraz wprowadzenie usprawnień technologicznych w ramach produkcji naszych instalacji i urządzeń (na opracowanie nowych lub poprawienie obecnie stosowanych technologii).

Od 2015 roku posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego i z sukcesem realizujemy własne projekty badawczo-rozwojowe. Jednym z nich jest budowa instalacji chemicznej pompy ciepła, której zakończenie jest zaplanowane na koniec 2020 roku.

Ulga badawczo-rozwojowa to nowa forma wsparcia działalności badawczo-rozwojowej dla przedsiębiorstw w Polsce. Została wprowadzona 1 stycznia 2016 roku, natomiast zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2018 roku spowodowały, że ulga ta zyskuje na popularności.

Ulga badawczo-rozwojowa to ulga w podatku dochodowym. Pozwala na podwójne odliczenie 100% wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową tzw. kosztów kwalifikowanych:

  • pierwszy raz wydatki te możemy odliczyć jako koszt podatkowy na zasadach ogólnych
  • drugi raz te same wydatki możemy odliczyć jako koszt podatkowy od obliczonej podstawy opodatkowania.

Dodatkowym przywilejem, który posiadają centra badawczo-rozwojowe to możliwość podwójnego odliczenia aż 150% kosztów kwalifikowanych.

Podstawowym warunkiem skorzystania z ulgi B+R jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Wielu przedsiębiorców nie wie jakie są możliwości i od czego zacząć. Nasuwa się kilka podstawowych pytań zanim będziemy rozważać możliwość takiej ulgi.

Jaka jest definicja prac badawczo-rozwojowych?

Zgodnie z ogólną definicją działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Dlaczego i kiedy Chemat zdecydował się na skorzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej?

Chemat Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem innowacyjnym, posiadającym od roku 2015 status centrum badawczo-rozwojowego i dlatego działalność badawczo-rozwojowa nie była dla nas pojęciem obcym. Dużą część prowadzonych przez nas prac można zakwalifikować do prac B+R, dlatego oczywistym stało się, że firma Chemat podjęła decyzję o zastosowaniu ulgi B+R od roku 2018. Zastosowanie ulgi wiąże się z wymiernymi korzyściami finansowanymi, daje nam możliwość zwiększenia do 150% kosztów kwalifikowanych takich jak wynagrodzenia, materiały i surowce, wydatki na nabycie nie będącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego, koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych, koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej, koszty uzyskania i utrzymania, patenty, wszystkie koszty ponoszone oczywiście w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Koszty te ponownie pomniejszają podstawę opodatkowania. Zysk jaki uzyskujemy w postaci zapłacenia mniejszego podatku dochodowego, możemy wykorzystać na dalszy rozwój naszej spółki.

Wymogiem koniecznym do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej jest poniesienie przez przedsiębiorstwo wydatków na działalność badawczo-rozwojową tzw. kosztów kwalifikowanych. Co to znaczy?

Wydatki kwalifikowane to te, które podlegają refundacji z funduszy unijnych. Mogą to być zakupione materiały lub usługi, jak również wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt badawczo-rozwojowy.

Na czym polega w praktyce księgowo skorzystanie z ulgi B+R?

Z zastosowaniem ulgi B+R wiąże się obowiązek podatnika z prowadzeniem wyodrębnionej ewidencji kosztów poniesionych w działalności B+R. Ustawodawca nie precyzuje jednak w jakiej formie powinna być prowadzona taka ewidencja. Istotne jest zatem aby na wypadek ewentualnej kontroli przedsiębiorca był w stanie zaprezentować wyodrębnione zestawienie wydatków B+R. Odliczenia z tytułu ulgi dokonuje się w zeznaniu rocznym, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W tym celu do zeznania rocznego CIT8 powinno dołączyć się załącznik CIT/BR, w którym zostaną wykazane odliczone koszty kwalifikowane. Jeżeli podatki w roku podatkowym poniósł lub osiągnął dochód mniejszy niż wysokość przysługujących mu odliczeń, ulgę można rozliczyć w ciągu następnych sześciu kolejnych lat podatkowych.

Wiedzą i doświadczeniem podzieliły się

Olga Janicka – wiceprezes firmy Chemat Sp. z o.o.

Edyta Wróbel – główna księgowa firmy Chemat Sp. z o.o.

Aktualności

Celebrujemy zakończenie pracy w gorzelni w Żyrzynie - niedziela, 17 października 2021

Covid-19 debata ekspercka - wtorek, 12 października 2021

Utrzymanie statusu centrum badawczo-rozwojowego 2021 - poniedziałek, 11 października 2021

Zapytanie ofertowe nr 13/2021/LIFE/CHEMAT - środa, 6 października 2021

Drożdże i ich metabolity w procesie fermentacji alkoholowej - niedziela, 26 września 2021

Wpływ parametrów procesu upłynniania skrobi na skład cukrowy zacieru. Potencjał nowych preparatów enzymatycznych - niedziela, 12 września 2021

Bezodpadowa produkcja bioetanolu – czy to możliwe? - wtorek, 7 września 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE / Request for quotation – NR 12/2021/LIFE/CHEMAT - czwartek, 5 sierpnia 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE / Request for quotation – NR 11/2021/LIFE/CHEMAT - czwartek, 1 lipca 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE/ Request for quotation – NR 10/2021/LIFE/CHEMAT - czwartek, 1 lipca 2021

Zapytanie ofertowe – wybór wykonawcy - środa, 2 czerwca 2021

Zapytanie ofertowe – dostawa materiałów w ramach realizacji projektu - wtorek, 1 czerwca 2021

Projekt „Instalacja demonstracyjna do separacji odpadów mieszanin czynników chłodniczych” - piątek, 10 kwietnia 2020

Ulga podatkowa na badania i rozwój - środa, 1 kwietnia 2020

Środek biobójczy ALKOSEPTIN PRO - wtorek, 24 marca 2020

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu i Chemat podpisali umowę dofinansowania projektu Refrigerants LIFE Cycle z NFOŚiGW - czwartek, 12 marca 2020

Jak tworzyć przemysł nowocześnie, elegancko i z pasją - poniedziałek, 9 marca 2020

Polityka jakości i Urząd Dozoru Technicznego - piątek, 6 marca 2020

Utrzymanie statusu centrum badawczo-rozwojowego - środa, 4 września 2019

Projekt „Rektyfikacja czynników chłodniczych” - piątek, 9 sierpnia 2019

Projekt z ramienia Centrum Badawczo-Rozwojowego „Chemiczna Pompa Ciepła” - środa, 24 kwietnia 2019

- poniedziałek, 30 lipca 2018

Wyróżnienie w rankingu miesięcznika Forbes – “Diamenty Forbesa 2017” - poniedziałek, 10 kwietnia 2017

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania 1/PO1R/2017 - czwartek, 6 kwietnia 2017

XXI Turniej Olka Ruminkiewicza - czwartek, 30 marca 2017

Charytatywny Bal Marzenie - czwartek, 30 marca 2017

Zapytanie ofertowe Nr 1/POIR/2017 z dnia 27.02.2017r. - poniedziałek, 27 lutego 2017

Warsztaty biotechnologiczne trwają! - środa, 22 lutego 2017

Warsztaty biotechnologiczne w II Liceum w Koninie - wtorek, 14 lutego 2017

Wizyta Świętego Mikołaja! - piątek, 9 grudnia 2016

Przygotowania materiału promocyjnego - czwartek, 8 grudnia 2016

Feel The Power! - poniedziałek, 22 lutego 2016

Nominacja „Eko Inspiracje 2015” - piątek, 22 stycznia 2016

Złote serduszko za dziesięć tysięcy - środa, 20 stycznia 2016

Kolejna wygrana Chemat Basket Konin! - poniedziałek, 9 marca 2015

Nominacja “Symbol Nowoczesnych Technologii 2015” - poniedziałek, 9 lutego 2015

Wspieramy Młodych i Zdolnych - środa, 3 grudnia 2014

Targi Poleko - piątek, 3 października 2014

2011 - wtorek, 22 lutego 2011

Chemat