Zarząd

Zbigniew Ułanowski

Prezes

z.ulanowski@popchemat.pl

Wojciech Ułanowski

Wiceprezes

w.ulanowski@popchemat.pl

Olga Janicka

Wicpeprezes

o.janicka@popchemat.pl

Chemat