Instalacja do produkcji etanolu

Oferujemy wykonawstwo kompleksowych obiektów i parków technologicznych do produkcji alkoholu etylowego. Wiodąca część naszej działalności związana jest z budową gorzelni na którą składa się wiele działów procesowych takich jak:  dział przygotowania surowca, zaciernia, fermentacja, destylacja, magazyn spirytusu, stacja wyparna, suszarnia DDGS, kotłownia technologiczna.  Zapewniamy naszym klientom innowacyjne i niezawodne rozwiązania w procesach przemysłowych, które czynią je zarówno wydajniejszymi jak i bardziej przyjaznymi środowisku naturalnemu. Stosujemy zasady Dobrych Praktyk Produkcyjnych, dzięki czemu projektowane i wykonywane przez nas urządzenia są najwyższej jakości. Instalacje, które projektujemy, oparte są na technologii bezciśnieniowego uwalniania skrobi polegającej na zmieleniu surowca, zmieszaniu go w odpowiednich proporcjach z wodą oraz dodaniu niezbędnych preparatów enzymatycznych. Metoda termiczna (parnikowa) jest znacznie bardziej energochłonna i kosztowna. Oczywiście nadal w Polsce mamy wiele instalacji, w których wykorzystuje się parniki. Naszym zadaniem jest ich modernizacja oraz proponowanie rozwiązań, które w sposób odczuwalny wpłyną na ergonomię procesu, np. montaż strumienicy pary czy cyrkulatora kolumny destylacyjnej. Przedsiębiorcy w krótkim czasie obserwują minimalizację kosztów oraz zużycia energii w celu generowania pary technologicznej. Ogromną uwagę przykładamy do procesów odzysku energii, tak aby linia produkcyjna była w pełni wydajna i opłacalna ekonomicznie. Wykorzystujemy ciepło strumieni odpadowych, które oddając energie podgrzewają strumienie wymagające wysokich temperatur. Tego typu operacje przyczyniają się do wzrostu przychodów przedsiębiorstwa.