Kogeneracja gorzelni z biogazownią

Produkcja etanolu wymaga dużych nakładów energetycznych, co związane jest z wysokimi kosztami produkcji. W celu ich zmniejszenia istnieje możliwość kogeneracji gorzelni z biogazownią. Gorzelnia może dostarczyć surowiec do produkcji biogazu w postaci wywaru pogorzelniczego, który jest surowcem odpadowym przy produkcji etanolu, natomiast biogazownia zwrotnie może zaopatrzyć gorzelnię w energię cieplną lub elektryczną. Taka technologia ułatwia osiągnięcie opłacalności obydwu zakładów.