Konstrukcje stalowe i spawalnictwo

Wydany przez Urząd Dozoru Technicznego Certyfikat nr CSW/864/2013 
potwierdza wdrożenie przez firmę Chemat systemu jakości w spawalnictwie zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO 3834-2:2007. Dzięki temu klient ma pewność o wysokiej jakości wykonywanych przez nas prac spawalniczych. 

Dysponując wykwalifikowaną oraz doświadczoną kadrą uprawnionych  spawaczy, własnym personelem kontroli jakości oraz personelem  wykonującym badania wizualne zapewniamy bezpieczne i wysokojakościowe urządzenia. Nawiązujemy bliską współpracę z atestowanymi laboratoriami wykonującymi badania nieniszczące oraz badania niszczące spoin.

Firma Chemat Sp. z o.o. posiada także uprawnienia w zakresie wytwarzania, modernizacji oraz naprawy dla niżej podanych urządzeń: