Projekty i urządzenia

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w projektowaniu oraz wytwarzaniu  urządzeń i konstrukcji stalowych dla przemysłu zapewniamy najwyższą  jakość wyrobów spawanych oraz bezpieczeństwo pracy urządzeń zgodnie z normami wydanymi przez Urząd Dozoru Technicznego.

Technologia spawania WPQR oraz instrukcje spawania WPS zostały zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego

Chemat