Wymiana ciepła jako proces

Wymienniki ciepła to szeroka grupa urządzeń przemysłowych, których rolą jest wymiana ciepła między płynami. Różnią się między sobą budową, czy przeznaczeniem. Czym jest zatem proces wymiany ciepła? Gdy wewnątrz pewnego układu lub między kilkoma układami, które mogą wzajemnie na siebie oddziaływać, zajdzie różnica temperatur – występuje wówczas zjawisko wymiany ciepła. Następuje wymiana energii zgodnie z drugą zasadą termodynamiki, czyli część układu lub układ o wyższej temperaturze oddaje energię układowi o temperaturze niższej. 

Współczesne procesy przemysłowe wymagają ogromnych nakładów kapitału pochłaniając wysokie koszty operacyjne. Ogromną ich część stanowią koszty ogrzewania i chłodzenia. Odpowiednio dobrany do instalacji wymiennik ciepła umożliwia zoptymalizowanie kosztów eksploatacyjnych oraz ułatwia serwisowanie, ponieważ nawet niewielkie zwiększenie wydajności oznacza dla zakładu wyższą efektywność, jak i oszczędność. Szczególnie jest to ważne w branżach: energetycznych, chemicznych czy rafineryjnych, gdzie zużycie energii jest ogromne.

Projektując i wykonując wymienniki ciepła stawiamy na najważniejsze dla inwestora aspekty:

 • zwiększenie całościowej wydajności instalacji
 • redukcję kosztów instalacyjnych
 • zminimalizowanie opłat serwisowych i kosztów konserwacji
 • wydłużenie żywotności i sprawności wymiennika

Nasze wymienniki ciepła

Jesteśmy producentem wymienników ze stali węglowej, jak i nierdzewnej. Wykonywane przez nas wymienniki mogą być stosowane jako wyparki, skraplacze oraz w układach ciecz-ciecz. Dostarczamy kompletną dokumentację, która jest niezbędna przy eksploatacji i odbiorze urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego.

Oferujemy wymienniki ciepła do różnych mediów – zanieczyszczonych oraz niezanieczyszczonych.

WYMIENNIKI PŁASZCZOWO-RUROWE

Tego typu wymiennik składa się z cylindrycznego płaszcza i rurek cienkościennych, które przebiegają w środku płaszcza. Powierzchnia tych rurek jest powierzchnią wymiany ciepła, w poprzek której zachodzi przepływ ciepła pomiędzy płynami wewnątrz i na zewnątrz rurek. Doskonale nadają się do mediów czystych jak i zanieczyszczonych. Dzięki odpowiedniej konstrukcji i wykorzystaniu stali o wysokiej wytrzymałości wymienniki ciepła płaszczowo-rurowe mogą być bezpiecznie stosowane do wysokich ciśnień (nawet 12 bar). Zaletą wymienników płaszczowo-rurowych jest zwartość konstrukcji i łatwość czyszczenia rur od wewnątrz. Projektujemy je pod konkretne zastosowanie dla klienta, co daje pewność poprawnej pracy, jak i optymalny koszt odpowiedniego urządzenia. Taki wymiennik znajduje zastosowanie w wielu branżach przemysłu.

Oprócz produkowanych wymienników ciepła płaszczowo-rurowych oferujemy dobór i sprzedaż wielu innych rodzajów wymienników na potrzeby instalacji technologicznej klienta.

PŁYTOWE USZCZELKOWE WYMIENNIKI CIEPŁA

Zapewniają one bardzo wysoką efektywność wymiany ciepła. Taki wymiennik ciepła składa się z pakietu profilowanych metalowych płyt umieszczonych na ramie pomiędzy płytą czołową i płytą dociskową. Uszczelki gumowe pomiędzy płytami zapewniają szczelność pakietu i możliwość rozebrania wymiennika w celu czyszczenia powierzchni płyt lub przebudowy wymiennika. Wytłoczenia płyt zapewniają maksymalną efektywność wymiany ciepła, a dostępność różnego rodzaju wytłoczeń daje możliwość dopasowania do wymagań konkretnego procesu. W zależności od potrzeb, płyty mogą być wykonane z materiałów o odpowiedniej odporności korozyjnej. Najlepiej pracują z czystymi cieczami, parami i gazami. Wymiennik ciepła tego typu jest łatwy w rozbudowie. Charakteryzuje się wysoką sprawnością wymiany ciepła – odzysk energii i ograniczenie emisji gazów. Ma niewielki ciężar i kompaktową budowę – niskie koszty instalacyjne. Dostęp do wnętrza wymiennika jest łatwy – mniejsza podatność na gromadzenie się zanieczyszczeń.

Zastosowanie w branży chemicznej, papierniczej, koksowniczej, energetycznej, hutniczej oraz paliwowej do procesów:

 • chłodzenia
 • podgrzewania
 • odzysku ciepła
 • skraplania

SPIRALNE WYMIENNIKI CIEPŁA

Zaletami spiralnych wymienników jest zwartość konstrukcji oraz uzyskanie dużych prędkości przepływu medium, co umożliwia otrzymanie dużego współczynnika przenikania. Spiralne wymienniki ciepła można wykorzystywać do mediów zanieczyszczonych czyli cieczy ze znaczną zawartością cząstek stałych (np. zacier i wywar gorzelniczy) oraz cieczy lepkich przy zachowaniu wysokich współczynników przenikania ciepła. Oferujemy wymienniki spiralne w szerokich zakresach powierzchni. W takim wymienniku można łatwo przeprowadzić rewizję oraz czyszczenie kanałów. Wymienniki spiralne można stosować jako pionowe i poziome. Ułożenie pionowe kanałów stosuje się w przypadku kondensacji pary. Spiralne wymienniki ciepła charakteryzują się wysoka sprawnością wymiany ciepła (odzysk energii i emisji gazów) i wysoką odpornością korozyjną. Koszty eksploatacji takiego wymiennika są niższe dzięki wyeliminowaniu blokowania wymiennika ciepła przez zanieczyszczenia z mediów roboczych lub osady. Brak uszczelek gumowych umożliwia pracę z agresywnymi mediami przy wysokich ciśnieniach i temperaturach. Zajmuje mało miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji.

Zastosowanie: chemia, papiernie, koksownictwo, energetyka, hutnictwo żelaza i metali kolorowych, czy produkcja ropy naftowej do:

 • chłodzenia lub podgrzewania zanieczyszczonych cieczy zawierających cząstki powodujące korozję lub włókna
 • skraplania pod próżnią
 • wyparek i reboilerów

EKONOMIZERY CIEPŁA

Oddzielną grupę wymienników ciepła stanowią ekonomizery kotłów. Są to wymienniki płaszczowo-rurowe o specjalnej konstrukcji, których celem jest odzysk ciepła ze spalin.