Dotyczy wyboru dostawcy licencji na oprogramowanie Chemcad Suite 7.0 lub równoważne.

Treść zapytania w formacie pdf: