Projekt „Instalacja demonstracyjna do separacji odpadów mieszanin czynników chłodniczych”

piątek, 10 kwietnia 2020

Projekt LIFE18 CCM/PL/001100 pn. „Instalacja demonstracyjna do separacji odpadów mieszanin czynników chłodniczych”jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+. Wnioskodawcą oraz Beneficjentem Koordynującym projekt jest PROZON Fundacja Ochrony Klimatu. Współbeneficjentami projektu są Chemat Sp. z o.o. i Ekotez Ltd. 6 marca 202 podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt dotyczący rektyfikacii czynników chłodniczych rozpoczął się 01 lipca 2019 r. Jego całkowita wartość to 1 953 715 EUR, z czego dofinansowanie z programu LIFE wynosi 54,84% kosztów kwalifikowalnych, czyli 993 683 EUR.

Celem głównym projektu jest ograniczenie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych do atmosfery z sektora chłodniczo-klimatyzacyjnego. Dzięki możliwości przetworzenia w przedmiotowej instalacji odpadów czynników chłodniczych na pełnowartościowe czynniki, a następnie wtórne wprowadzenie ich na rynek UE, zostanie zmniejszone zapotrzebowanie na pierwotne czynniki chłodnicze, a w konsekwencji redukcja emisji F- gazów. Dzięki zagospodarowaniu odpadów w przedmiotowej instalacji możliwe będzie również uniknięcie emisji związanej ze stosowanym obecnie procesem spalenia odpadów czynników chłodniczych. Projekt będzie się również wiązać z ograniczeniem emisji celowej wynikającej z wysokich kosztów zagospodarowania odpadów czynników chłodniczych, poprzez bezkosztowe przyjmowanie odpadu do przetworzenia w przedmiotowej instalacji. Zakłada się osiągnięcie na koniec projektu redukcji emisji HFC na poziomie 74 000 t ekwiwalentu CO2/rok.

LIFE NETWORKING to nie tylko technologia, ale przede wszystkim środowisko! Mając na uwadze zagrożenie związane z globalnym ociepleniem i zmianami klimatu, została nawiązana współpraca z projektem LIFE, którego celem jest:

  • Budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa
  • Zwiększenie grona odbiorców projektu
  • Podniesienie świadomości społeczeństwa na temat sposobów ograniczenia emisji fluorowanych gazów cieplarnianych do atmosfery
  • Organizacja wspólnych eventów środowiskowych

Więcej informacji o projekcie: https://life-prozon.eu/pl/o-projekcje

Aktualności

Wpływ parametrów procesu upłynniania skrobi na skład cukrowy zacieru. Potencjał nowych preparatów enzymatycznych - niedziela, 12 września 2021

Bezodpadowa produkcja bioetanolu – czy to możliwe? - wtorek, 7 września 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE / Request for quotation – NR 12/2021/LIFE/CHEMAT - czwartek, 5 sierpnia 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE / Request for quotation – NR 11/2021/LIFE/CHEMAT - czwartek, 1 lipca 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE/ Request for quotation – NR 10/2021/LIFE/CHEMAT - czwartek, 1 lipca 2021

Zapytanie ofertowe – wybór wykonawcy - środa, 2 czerwca 2021

Zapytanie ofertowe – dostawa materiałów w ramach realizacji projektu - wtorek, 1 czerwca 2021

Projekt „Instalacja demonstracyjna do separacji odpadów mieszanin czynników chłodniczych” - piątek, 10 kwietnia 2020

Ulga podatkowa na badania i rozwój - środa, 1 kwietnia 2020

Środek biobójczy ALKOSEPTIN PRO - wtorek, 24 marca 2020

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu i Chemat podpisali umowę dofinansowania projektu Refrigerants LIFE Cycle z NFOŚiGW - czwartek, 12 marca 2020

Jak tworzyć przemysł nowocześnie, elegancko i z pasją - poniedziałek, 9 marca 2020

Polityka jakości i Urząd Dozoru Technicznego - piątek, 6 marca 2020

Utrzymanie statusu centrum badawczo-rozwojowego - środa, 4 września 2019

Projekt „Rektyfikacja czynników chłodniczych” - piątek, 9 sierpnia 2019

Projekt z ramienia Centrum Badawczo-Rozwojowego „Chemiczna Pompa Ciepła” - środa, 24 kwietnia 2019

- poniedziałek, 30 lipca 2018

Wyróżnienie w rankingu miesięcznika Forbes – “Diamenty Forbesa 2017” - poniedziałek, 10 kwietnia 2017

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania 1/PO1R/2017 - czwartek, 6 kwietnia 2017

XXI Turniej Olka Ruminkiewicza - czwartek, 30 marca 2017

Charytatywny Bal Marzenie - czwartek, 30 marca 2017

Zapytanie ofertowe Nr 1/POIR/2017 z dnia 27.02.2017r. - poniedziałek, 27 lutego 2017

Warsztaty biotechnologiczne trwają! - środa, 22 lutego 2017

Warsztaty biotechnologiczne w II Liceum w Koninie - wtorek, 14 lutego 2017

Wizyta Świętego Mikołaja! - piątek, 9 grudnia 2016

Przygotowania materiału promocyjnego - czwartek, 8 grudnia 2016

Feel The Power! - poniedziałek, 22 lutego 2016

Nominacja „Eko Inspiracje 2015” - piątek, 22 stycznia 2016

Złote serduszko za dziesięć tysięcy - środa, 20 stycznia 2016

Kolejna wygrana Chemat Basket Konin! - poniedziałek, 9 marca 2015

Nominacja “Symbol Nowoczesnych Technologii 2015” - poniedziałek, 9 lutego 2015

Wspieramy Młodych i Zdolnych - środa, 3 grudnia 2014

Targi Poleko - piątek, 3 października 2014

2011 - wtorek, 22 lutego 2011

Chemat