Projekt z ramienia Centrum Badawczo-Rozwojowego „Chemiczna Pompa Ciepła”

środa, 24 kwietnia 2019

 

Działania spółki Chemat są odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie rynku spożywczego i chemicznego w zakresie dostaw urządzeń oraz usług, które obecnie stanowią bazową ofertę. Chemat jest dostawcą myśli technologicznej sięgającej po najnowsze rozwiązania oraz producentem urządzeń aparatury chemicznej. Firma posiada statut Centrum Badawczo Rozwojowego, szczególnie w obszarze prac badawczo-rozwojowych nadany decyzją Nr 4/CBR/15 z 2 kwietnia 2015 r. Czyni to firmę konkurencyjną w stosunku do innych firm projektowych czy wykonawczych z zakresu podobnej działalności. Spółka ma bogate doświadczenie w działalności B+R oraz realizacji projektów badawczo-rozwojowych.

Jedną z form działalności badawczej jest prowadzony obecnie projekt pt. Innowacyjna instalacja Chemicznej Pompy Ciepła umożliwiająca uzyskanie wysokoefektywnego czynnika grzejnego poprzez odzysk energii z niskotemperaturowego strumienia ciepła odpadowego w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Chemiczne pompy ciepła (CPC) wykorzystują odwracalne egzotermiczne i endotermiczne reakcje chemiczne do podwyższenia temperatury płynów roboczych. W odróżnieniu od „klasycznych” sprężarkowych pomp ciepła CPC umożliwiają uzyskanie znacznie wyższych temperatur czynnika ogrzewanego, co jest kluczowe z punktu widzenia potencjalnego zastosowania, np. produkcji przegrzanej pary wodnej wykorzystywanej jako czynnik grzejny w większości procesów przemysłowych. Mimo przedstawionych zalet, dotychczas nie są dostępne na rynku instalacje wykorzystujące CPC do odzysku niskotemperaturowego ciepła odpadowego. Jest to związane przede wszystkim z brakiem prac badawczych w skali ponad laboratoryjnej (>> 1 kW) i wynikającym z tego brakiem możliwości weryfikacji opisu przemian fizycznych, chemicznych i termodynamicznych oraz występującymi do niedawna barierami materiałowymi. Powiększanie skali procesów przemysłowych jest nadal jednym z największych wyzwań inżynierii procesowej przede wszystkim z uwagi na duże ryzyko procesowe i finansowe. W pierwszym etapie projektu, w skali laboratoryjnej zostały  określone kluczowe parametry fizykochemiczne wyselekcjonowanych mieszanin chemicznych. Obecnie trwa budowa instalacji wielkolaboratoryjnej zasilanej strumieniem niskotemperaturowego ciepła odpadowego o mocy 200 kW. Rezultaty obszernych badań przeprowadzonych na tej instalacji będą podstawą do weryfikacji założeń procesowych i konstrukcyjnych oraz umożliwią zaprojektowanie i zbudowanie demonstracyjnej instalacji docelowej umożliwiającej odzysk energii ze strumienia odpadowego o mocy 2 MW. Głównym celem realizacji projektu będzie stworzenie innowacyjnej i gotowej do komercjalizacji instalacji chemicznej pompy ciepła umożliwiającej poprawę efektywności energetycznej procesów z potencjałem zastosowania w wielu gałęziach przemysłu.

 

Aktualności

Celebrujemy zakończenie pracy w gorzelni w Żyrzynie - niedziela, 17 października 2021

Covid-19 debata ekspercka - wtorek, 12 października 2021

Utrzymanie statusu centrum badawczo-rozwojowego 2021 - poniedziałek, 11 października 2021

Zapytanie ofertowe nr 13/2021/LIFE/CHEMAT - środa, 6 października 2021

Drożdże i ich metabolity w procesie fermentacji alkoholowej - niedziela, 26 września 2021

Wpływ parametrów procesu upłynniania skrobi na skład cukrowy zacieru. Potencjał nowych preparatów enzymatycznych - niedziela, 12 września 2021

Bezodpadowa produkcja bioetanolu – czy to możliwe? - wtorek, 7 września 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE / Request for quotation – NR 12/2021/LIFE/CHEMAT - czwartek, 5 sierpnia 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE / Request for quotation – NR 11/2021/LIFE/CHEMAT - czwartek, 1 lipca 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE/ Request for quotation – NR 10/2021/LIFE/CHEMAT - czwartek, 1 lipca 2021

Zapytanie ofertowe – wybór wykonawcy - środa, 2 czerwca 2021

Zapytanie ofertowe – dostawa materiałów w ramach realizacji projektu - wtorek, 1 czerwca 2021

Projekt „Instalacja demonstracyjna do separacji odpadów mieszanin czynników chłodniczych” - piątek, 10 kwietnia 2020

Ulga podatkowa na badania i rozwój - środa, 1 kwietnia 2020

Środek biobójczy ALKOSEPTIN PRO - wtorek, 24 marca 2020

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu i Chemat podpisali umowę dofinansowania projektu Refrigerants LIFE Cycle z NFOŚiGW - czwartek, 12 marca 2020

Jak tworzyć przemysł nowocześnie, elegancko i z pasją - poniedziałek, 9 marca 2020

Polityka jakości i Urząd Dozoru Technicznego - piątek, 6 marca 2020

Utrzymanie statusu centrum badawczo-rozwojowego - środa, 4 września 2019

Projekt „Rektyfikacja czynników chłodniczych” - piątek, 9 sierpnia 2019

Projekt z ramienia Centrum Badawczo-Rozwojowego „Chemiczna Pompa Ciepła” - środa, 24 kwietnia 2019

- poniedziałek, 30 lipca 2018

Wyróżnienie w rankingu miesięcznika Forbes – “Diamenty Forbesa 2017” - poniedziałek, 10 kwietnia 2017

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania 1/PO1R/2017 - czwartek, 6 kwietnia 2017

XXI Turniej Olka Ruminkiewicza - czwartek, 30 marca 2017

Charytatywny Bal Marzenie - czwartek, 30 marca 2017

Zapytanie ofertowe Nr 1/POIR/2017 z dnia 27.02.2017r. - poniedziałek, 27 lutego 2017

Warsztaty biotechnologiczne trwają! - środa, 22 lutego 2017

Warsztaty biotechnologiczne w II Liceum w Koninie - wtorek, 14 lutego 2017

Wizyta Świętego Mikołaja! - piątek, 9 grudnia 2016

Przygotowania materiału promocyjnego - czwartek, 8 grudnia 2016

Feel The Power! - poniedziałek, 22 lutego 2016

Nominacja „Eko Inspiracje 2015” - piątek, 22 stycznia 2016

Złote serduszko za dziesięć tysięcy - środa, 20 stycznia 2016

Kolejna wygrana Chemat Basket Konin! - poniedziałek, 9 marca 2015

Nominacja “Symbol Nowoczesnych Technologii 2015” - poniedziałek, 9 lutego 2015

Wspieramy Młodych i Zdolnych - środa, 3 grudnia 2014

Targi Poleko - piątek, 3 października 2014

2011 - wtorek, 22 lutego 2011

Chemat