Technologia suszenia

Suszeniem nazywamy proces cieplny uwalniania produktu od zawartej w nim wody przez jej odparowanie. Materiały suszy się w celu zwiększenia ich trwałości, ochrony przed gniciem i pleśnią czy ułatwieniu obróbki.

Powiązana z instalacją gorzelniczą linia do produkcji DDGS-u (Dried Distillers Grain with Solubles) wykorzystywanego jako pasza dla zwierząt, wymaga stosowania urządzeń suszarniczych, w których czynnik suszący po pochłonięciu wilgoci odprowadza się w sposób sztuczny za pomocą wentylatorów, rur wyciągowych i innych urządzeń do atmosfery. Do suszenia sztucznego w większości przypadków stosuje się gorące powietrze. 
Wywar gorzelniczy po destylacji można zagospodarować i wykorzystać jako paszę dla zwierząt. Otrzymane młóto po wirówce oraz syrop z wyparek kierowane są do suszarni ogrzewanej przeponowo parą. Suszony materiał przesypywany jest w kierunku od zasilania do wysypu za pomocą łopat. Odparowana woda wyciągana jest poprzez wentylator natomiast kondensat poprzez garnek kondensacyjny odprowadzany jest do kotłowni. Między suszarnią a wentylatorem zamontowany jest cyklon, którego zadaniem jest odseparowanie porwanych cząstek. Produktem końcowym po procesie suszenia jest DDGS o niskiej zawartości wilgoci, dzięki czemu może być łatwo przechowywany i wykorzystywany w karmieniu zwierząt.