Instalacje przemysłowe

Realizacje

Branża spożywcza
Inwestor: producent estrów
Miejsce inwestycji: Czechowice-Dziedzice
Termin realizacji: 2015
Wprowadziliśmy optymalizację i rozruch pooptymalizacyjny instalacji badawczej do produkcji drożdży paszowych. Zrealizowaliśmy konstrukcję wielkoprzemysłowej produkcji drożdży paszowych. Zaprojektowaliśmy instalację eksperymentalną procesu estryfikacji mieszanki olejów w skali półtechnicznej i ćwierćtechnicznej.

Branża spożywcza
Inwestor: producent biopaliw
Miejsce inwestycji: Surochów
Termin realizacji: 2014
Dla Zakładów Przemysłu Tłuszczowego zrealizowaliśmy kompletną instalację rektyfikacji metanolu o wydajności 1660 l/h i zatężania glicerolu o wydajności 3062  kg/h. Realizację oddaliśmy wraz z pełną dokumentacją powykonawczą.

Branża spożywcza
Inwestor: producent pektyn
Miejsce inwestycji: Jasło
Termin realizacji: 2019
Zrealizowaliśmy projekt modernizacji układu destylacji dla naszego klienta z branży spożywczej – produkcja pektyn. Zamontowaliśmy nowy cyrkulator, który umożliwia ogrzewanie zawartości kolumny destylacyjnej. Dzięki cyrkulatorowi całkowita ilość kondensatu pary jest zawracana z powrotem do procesu. To bardzo ekonomiczna technologia.

Branża spirytusowa
Inwestor: producent alkoholu etylowego rektyfikowanego i odwodnionego
Miejsce inwestycji:  Oborniki Wlkp.
Termin realizacji: 2018
Wykonaliśmy projekt budowy i realizację instalacji technologicznej do rektyfikacji spirytusu – układ kolumnowy i konstrukcje stalowe dla instalacji o wydajności ok. 2200 l/h oraz pełną automatykę.

Chemat