6 marca 2020 roku podpisaliśmy umowę z NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) dotyczącą refundacji kosztów realizacji innowacyjnego projektu „Rektyfikacja czynników chłodniczych”, który jest współfinansowany w ramach Projektu Refrigerants LIFE Cycle. To nasz wspólny cel aby swoją wiedzą i techniczną kreatywnością rozwijać koncepcje, które przyczynią się do większej dbałości o ochronę środowiska naturalnego i ułatwią branży przemysłowej odzyskiwanie i regenerację czynników.
Stworzona przez nas instalacja demonstracyjna do rozdziału mieszanin odpadów czynników chłodniczych przejdzie kolejne szlify, aby przeobrazić się w realizację w większej skali.

Aby dowiedzieć się więcej na temat projektu – przejdź tutaj

http://bit.ly/rektyfikacja_czynnikow-chlodniczych