Jako jedna z 36 firm w Polsce posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego CBR przyznawany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

O status CBR mogą ubiegać się jedynie firmy, które prowadzą innowacyjną działalność. Co roku zwiększamy standardy zachowując status.

Warunków do spełnienia jest wiele, m.in.:

  • uzyskiwanie przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy w wysokości co najmniej 1.200.000 euro, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości
  • 20 proc. przychodów netto w stosunku do przychodów ogółem musi pochodzić ze sprzedaży własnych usług badawczo-rozwojowych

Spółka Chemat kolejny rok spełniła kryteria niezbędne do utrzymania statusu CBR. Gratulacje dla Zarządu i całego Zespołu!

CBR – zawiadomienie.pdf