Polityka jakości, czyli norma PN-EN 1090 w kontekście wymagań, certyfikacji oraz wyrobu budowlanego. Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu.

Społeczeństwo – bezpieczeństwo – gospodarka

Rozwój technologii, maszyn i urządzeń sprawia, że nieprzerwanie wzrasta potrzeba związana z bezpieczeństwem ich użytkowania. To właśnie współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego zapewnia stabilność i pewność działania urządzeń, czy instalacji technicznych. Każde przedsiębiorstwo wytwarzające produkty dla przemysłu, biorąc odpowiedzialność wobec gospodarki i klienta, korzysta z nadzoru UDT. Obecnie prawie 1.300.000 urządzeń jest pod ich opieką!

Urządzenia techniczne to te, które towarzyszą nam w życiu codziennym: schody i podesty ruchome, dźwigi osobowe i towarowe, żurawie, suwnice, wózki jezdniowe czy wytwarzane przez Chemat zbiorniki, rurociągi i kotły. W ramach UDT działa największa polska Jednostka Notyfikowana UDT-CERT. Zajmuje się certyfikacją systemów zarządzania, certyfikacją osób oraz certyfikacją wyrobów. Rocznie wystawia 20.000 certyfikatów. Jako jednostka inspekcyjna, certyfikująca i notyfikowana wykorzystuje zdobyte doświadczenie i wiedzę inżynieryjno-techniczną. UDT odgrywa kluczową rolę w zakresie współtworzenia przepisów i norm zarówno na poziomie krajowym, europejskim i światowym.

Zapewnieniem najwyższej jakości konstrukcji stalowych oraz bezpiecznej pracy urządzeń wytarzanych przez Chemat są posiadane przez Firmę normy i uprawnienia UDT. To bardzo ważne dla nas i naszych klientów. Normy dotyczą nowo wytwarzanych urządzeń oraz tych modernizowanych lub naprawianych na zlecenie klienta.

Norm jest wiele, w zależności od rodzaju urządzenia. W firmie Chemat zespół konstruktorów i technologów pracuje nad zbiornikami wykorzystywanymi w przemyśle. Projektujemy i wykonujemy na zakładzie: zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe do materiałów trujących lub żrących, zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorniki stałe ciśnieniowe, czy rurociągi technologiczne do materiałów palnych.

To właśnie UDT wydało pozwolenie na wykonywanie takich urządzeń spawanych poprzez zatwierdzenie technologii spawalniczych WPQR. Nawiązujemy ścisłą współpracę z akredytowanymi przez UDT laboratoriami wykonującymi badania niszczące i nieniszczące materiałów i spoin.

Wytwarzane przez nas urządzenia ciśnieniowe objęte są normą: PN-EN 13445, WUDT oraz 2014/68/UE. Urządzenia do magazynowania cieczy niebezpiecznych wykonujemy z normą PN-EN 14015, natomiast konstrukcje stalowe z normą PN-EN 1090.

Zespół konstruktorów świadczy również usługi w zakresie współpracy i uzgodnień z Urzędem Dozoru technicznego. Wykonujemy wszelkie niezbędne dokumentacje i projekty.

Marcin Pigulski

Główny konstruktor