W związku z zamiarem złożenia przez Chemat Sp. z o.o. wniosku o dofinansowanie projektu pod roboczą nazwą  „Innowacyjna instalacja chemicznej pompy ciepła umożliwiająca uzyskanie wysokoefektywnego czynnika grzejnego
poprzez odzysk energii z niskotemperaturowego strumienia ciepła odpadowego” w ramach I osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Konkurs 1/1.1.1/2017) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest podwykonawstwo części prac merytorycznych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączonym zapytaniu ofertowym nr 1/POIR/2017.

Treść zapytania w formacie pdf: